Pelan Pemasaran SNE Marketing

Pelan Pemasaran SNE (Beutskin Essence)
 • Pelan pemasaran sne adalah amat mudah dan berupaya menjana pendapat yang lumayan.
 • Syarikat sne menyediakan peluang perniagaan yang mudah untuk semua ahli kecuali yang berumur di bawah 18 tahun
 • Modal permulaan amat rendah, iaitu RM240.OO SAHAJA. Beli produk, terus jadi ahli dan layak menerima semua bonus yang ditawarkan oleh syarikat sne marketing sdn. Bhd sehingga 54%.
 • Pendapatan dikira berdasarkan jumlah jualan dan juga jumlah pengurus yang berjaya dihasilkan dibawah setiap ahli.
 • Jumlah jualan yang dibuat secara individu dan kumpulan akan menentukan % kelayakan bonus yang akan diterima dan juga kenaikan pangkat manager dikira secara kumulatif (dikira secara campuran dari bulan-bulan lepas dan bulan terkini).
 • Keahlian adalah sepanjang hayat. Ahli cuma perlu ‘maintain’ satu kotak sne (contoh beutskin essence) rm200 (200 pv) setiap bulan untuk melayakkan diri menerima bonus. Jika ahli tidak ‘maintain’ dia cuma tidak akan dibayar bonus, sebaliknya semua bonus dirinya dan kumpulannya akan dibayar kepada ‘upline’, tetapi keahliannya tidak batal.
 • Sekiranya ahli tidak maintain (tidak membuat pembelian untuk diri sendiri) selama 6 bulan, keahliannya masih tidak batal, tetapi ahli boleh dan bebas mendaftar semula di bawah sesiapa saja.
---------------------------------------------------------------------------------------
Syarikat SNE Marketing Sdn. Bhd. Memiliki Produk yang termasuk dalam 10 Produk Terbaik Dunia. Jika kita menggunakannya bermakna kita menggunakan MAKANAN TERBAIK DI DUNIA!!. Oleh itu peluang untuk sembuh dari penderitaan penyakit dan memiliki badan yang sihat serta menjana pendapatan lumayan adalah sangat luas.

Syarikat SNE Marketing Sdn. Bhd. menyediakan Peluang Pendapatan untuk ahli-ahli dengan memberi 54% Bonus. Syarikat hanya mengambil 46% sahaja. 

Berikut adalah jenis-jenis Bonus yang disediakan:-
 • BONUS PRESTASI KUMPULAN 19%
 • BONUS PEMBANGUNAN PENGURUS 22%
 • BONUS UNTUNGSAMA NASIONAL 2%
 • BONUS SEKURITI PENGURUS 2%
 • BONUS STOKIS 7%
 • BONUS DIAMOND 2%

1. BONUS PRESTASI KUMPULAN
 1. Jualan 1 kotak – 4 kotak (Kumpulan) layak terima bonus 3%
 2. Jualan 5 kotak – 24 kotak (Kumpulan) layak terima bonus 6%
 3. Jualan 25 kotak – 49 kotak (Kumpulan) layak terima bonus 9%
 4. jualan 50 kotak (Kumpulan) layak terima pangkat JUNIOR MANAGER dan layak mendapat bonus 12%. (Untung bagi setiap kotak ialah RM21.00)
2. BONUS PEMBANGUNAN PENGURUS
 1. Untuk layak naik pangkat ke tahap kedua iaitu BRONZE MANAGER dan layak terima bonus 15%, di  bawah anda perlu ada 3 JUNIOR MANAGER. Pada tahap ini anda akan menikmati kadar keuntungan jualan bagi setiap kotak ialahRM27.00.
 2. Untuk layak naik pangkat ke tahap ketiga iaitu SILVER MANAGER dan layak terima bonus 17%, di  bawah anda perlu ada 4 BRONZE MANAGER. Pada tahap ini anda akan menikmati kadar keuntungan jualan bagi setiap kotak ialahRM30.80.
 3. Untuk layak naik pangkat ke tahap keempat iaitu GOLD MANAGER dan layak terima bonus 19%, di  bawah anda perlu ada 5 SLIVER MANAGER. Pada tahap ini anda akan menikmati kadar keuntungan jualan bagi setiap kotak ialahRM34.80
 4. Untuk layak naik pangkat ke tahap kelima iaitu PLATINUM MANAGER dan layak terima bonus 21%, di  bawah andaperlu ada 4 SLIVER MANAGER dan 1 Gold Manager. Pada tahap ini anda akan menikmati kadar keuntungan bagi setiap kotak ialah RM37.80 
 5. Untuk layak naik pangkat ke tahap keenam iaitu DIAMOND MANAGER dan layak terima bonus 22%, di  bawah andaperlu ada 3 SLIVER MANAGER dan 2 Gold Manager. Pada tahap ini anda akan menikmati kadar keuntungan bagi setiap kotak ialah RM39.60.
2.1    Pendapatan dari overiding

 
---------------------------------------------------------------------------------------
PENDAPATAN DARI BELIAN SENDIRI DAN KUMPULAN ANDA

Kelayakan Pertama
Jika dalam satu bulan belian anda dan kumpulan anda antara 1 kotak hingga 4 kotak SNE anda layak terima bonus 3%. Jadi jika belian anda dalam satu bulan hanya 1 kotak (RM180.00) x 3%, pendapatan anda ialah RM5.40. Jika 4 kotak, pendapatan anda ialah RM5.40×4 = RM21.60

Kelayakan Kedua
Jika dalam satu bulan belian anda dan kumpulan anda antara 5 kotak hingga 24 kotak SNE, anda layak terima bonus 6%. Jadi jika belian anda dalam satu bulan hanya 5 kotak (RM180.00×5=RM900.00) x 6%, pendapatan anda ialah RM54.00. Jika 24 kotak, pendapatan anda ialah 24xRM180.00=RM4,320.00×6% = RM259.20

Kelayakan Ketiga
Jika dalam satu bulan belian anda anda dan kumpulan anda antara 25 kotak hingga 49 kotak SNE, anda layak terima bonus 9%. Jadi jika belian anda dalam satu bulan hanya 25 kotak (RM180.00×25=RM4,500) x 9%, pendapatan anda ialah RM405.00. Jika 49 kotak, pendapatan anda ialah RM180.00×49 = RM8,820.00×9%=RM793.80
 

Kelayakan Keempat
Jika dalam satu bulan belian anda dan kumpulan anda mencapai 50 kotak SNE, anda layak dinaikkan pangkat ke JUNIOR MANAGER dan layak terima bonus 12%. Jadi (RM180.00×50=RM9,000) x 12%, pendapatan anda ialah RM1,080.00.

---------------------------------------------------------------------------------------

PENDAPATAN DARI BONUS PEMBANGUNAN PENGURUS
Ini bermaksud, setelah anda (serta kumpulan di bawah anda) berjaya mengumpulkan jualan sebanyak 50 kotak (RM9,000.00/9,000 PV) anda layak mendapat kenaikan ke taraf JUNIOR MANAGER (JM) dan layak menerima bonus 12% dikira daripada keseluruhan jualan anda dan kumpulan anda. Bonus-bonus lain pula akan dibayar mengikut status MANAGER yang anda capai. Pangkat kedua ialah BRONZE MANAGER (BM) dimana syaratnya di bawah anda perlu ada 3 JM dan anda layak dibayar bonus 15%. Pangkat-pangkat lain, sila rujuk Bonus Pembangunan Pengurus.

BONUS OVERIDING: 
Bonus ini ialah % kelayakan setiap MANAGER ditolak dengan kelayakan bonus ‘downline’. Misalnya anda adalah JM yang layak mendapat bonus 12%, dan satu ‘downline’ anda layak mendapat bonus 6% (kerana dapat menjual 5 kotak SNE). Jadi 12% tolak 6% = 6%. Jadi pendapatan anda sebagai JM akan dikira 6% daripada jumlah jualan anda dan kumpulan anda. Begitu juga jika ‘downline kedua anda layak 9%, jadi anda layak memperolehi 3% (12% – 9% = 3%). Sekiranya pangkat ‘downline anda ialah 12% sama seperti anda, jadi tiada pendapatan akan diperolehi daripadanya.

BONUS MANAGER: 
Bonus ini dikira setelah anda mencapai mana-mana tahap MANAGER. Apabila di bawah anda ada 1 ‘downline’ yang jualannya melebihi RM5,000.00, anda akan dibayar 5% (dikira pada setiap jualan RM5,000.00). Jika anda ada 2 ‘downline’ yang jualannya melebihi RM5,000.00, anda layak pula mendapat 5% dari level ke 2. Sekiranya anda ada 3 ‘downline’ yang jualannya melebihi RM5,000.00 anda layak mendapat 3% lagi bagi level ke 3. Jika anda ada 4 ‘downline’ yang jualannya melebihi RM5,000.00 anda layak dibayar 3% untuk level 4. Sekiranya di bawah anda ada 5 ‘downline’ yang jualannya melebihi RM5,000.00 anda layak dibayar 2% untuk level 5. Jika di bawah anda ada 6 ‘downline’ yang jualannya melebihi RM5,000.00 anda layak 2% untuk level 6. Akhir sekali Sekiranya di bawah anda ada 7 ‘downline’ yang jualannya melebihi RM5,000.00 anda layak 1% untuk level 7.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...